MACIŪNAS Algirdas Kazimieras

MACIŪNAS Algirdas Kazimieras (1913 01 10 Papilėje – 2008 03 22 Lemont, JAV) – gydytojas chirurgas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1930 baigė Linkuvos g-ją, 1936 – medicinos studijas Vytauto Didžiojo u-te; 1937 – 1941 – šio u-to chirurginės klinikos jaun. asistentas, nuo 1941 – vyresn. asistentas, nuo 1942 – klinikos vedėjas. 1944 pasitraukė į Vakarus, 1945 – 1949 – Augsburge veikusios persikėlusių asmenų ligoninės chirurgijos klinikos vedėjas, nuo 1949 gyveno Čikagoje, JAV, vertėsi privačia gydytojo praktika, paskelbė savo specialybės mokslinių straipsnių, teikė paramą BALF-ui ir kt. lietuvių organizacijoms. Palaidotas Čikagos lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Inf.: JAV lietuviai, t. 1.

< Atgal