MALTOS ORDINO PAGALBOS AKMENĖS RAJONO TARNYBA

MALTOS ORDINO PAGALBOS AKMENĖS RAJONO TARNYBA – įsteigta 1998 kovo mėn. Akmenėje. Rūpinasi labdara neįgaliesiems ir socialiai remtiniems, yra remiama Maltos ordino. Maltiečių organizacija Lietuvoje yra seniausios pasaulyje labdaros organizacijos – Maltos ordino, veikiančio daugiau kaip 120 pasaulio šalių, dalis. Lietuvoje Maltos ordino organizacija įsteigta 1991 m. Tikslas – teikti pagalbą visų tautybių, rasių ir tikėjimų vargstantiems, neįgaliems, vienišiems ir kitiems socialinėje atskirtyje gyvenantiems asmenims ar bendruomenėms, skatinti socialinę atsakomybę, savanorystę, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir rėmėjais Lietuvoje bei užsienyje. Maltiečių klubas „Atjauta“ Naujosios Akmenės Ramučių vidurinėje m-loje įsteigtas 1996, bendrauja su Vokietijos Liuteno mst. maltiečiais, rengia socialinės atskirties šeimose augančių moksleivių vasaros stovyklas. Maltiečių grupė Akmenėje remia šios seniūnijos neįgalius ir socialinės atskirties ištiktus gyventojus.

< Atgal