MARKEVIČIUS Juozas

MARKEVIČIUS Juozas (gyv. XIX a. vid.) – valstietis, Vegerių dv. (Naujosios Akmenės kaim. sen.) valdytojas. 1863 pavasarį sutelkė sukilėlių būrį, veikusį išvien su G. Biliūno vadovaujamais Klykolių k. sukilėliais. Ginklų gaudavo iš Rygos ir Mintaujos. 1863 06 surengė pasalą nuo Papilės žygiavusiam sukilimą malšinusios kariuomenės daliniui. Tikėtina, kad tuomet ir žuvo.

< Atgal