MAUŠAI

MAUŠAI – kaimas Kruopių sen., 2,5 km į p. r. nuo Kruopių; r. prieina Girkančių mšk. Plotas 173,24 ha. 1923 buvo vienkiemis su 8 ūkiais ir 51 gyv., dar vadintas Moveliais. 1928 išskirstant į vienkiemius buvo 112,92 ha ploto. 1949 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 4 asmenų J. Griciaus šeimą. 1959 buvo 30 gyv., 1970 – 17 gyv. Intensyviai melioruojant žemes ir naikinant vienkiemius, ištuštėjo: 1981 bebuvo 3 ūkiai su 4 gyv., 1999 – 1 gyv., 2001 gyventojų nebeužfiksuota, tačiau 2016 gyv. vietą deklaravo 1 asmuo. .

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos.

< Atgal