MERGELUIČIAI

MERGELUIČIAI – kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., 10 km į pietryčius nuo Naujosios Akmenės, prie Papilės – Kruopių kelio. Plotas 768,45 ha. Pietryčiuose prieina Pagervių mšk. 1923 buvo 37 ūkiai su 214 gyv. 1944 per kaimą ėjo fronto linija, tad smarkiai nuniokotas. 1941 besitraukiančių raudonarmiečių nužudytas miškininkas Jonas Šlaustas, 1946 netoli Kinkių žuvo partizanų būrio vadas Ignas Putrius. 1947 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė P. Putriaus 3 asmenų šeimą, tremtyje mirė Pranas Putrius ir jo sūnus Klemas. 1949 suimti ir 10 m. lagerių nuteisti Antanas Nagrockis su dukra Ona Beleckiene. Po II pas. karo buvo Dabikinės t. ū. skyriaus centras; 1959 buvo 135 gyv., 1970 – 126 gyv. Naikinant vienkiemius, dalis gyventojų persikėlė į Sablauskius, Kruopius. 1981 buvo 20 ūkių su 49 gyv., 1999 – 21 ūkis su 39 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 17 asmenų. 1924 g. muzikos pedagogas ir dirigentas A. Rovas, 1927 g. – labdaros organizatorius Lietuvai iš Vokietijos Bocholto miesto S. Čirpus, 1937 – Lietuvos TV operatorius ir fotografas A. Reklys.

Inf.: Lietuvos GG, t. 1, 2, 4; Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal