MICKEVIČIUS – KAPSUKAS Vincas

Vincas Mickevičius- Kapsukas

MICKEVIČIUS – KAPSUKAS Vincas (1880 04 07 Būdviečių k., Vilkaviškio r. – 1935 02 17 Maskvoje) – socialdemokratų ir komunistų veikėjas, publicistas. XX a. pradžioje redagavo LSDP žrnl. ir laikr. „Draugas“, „Darbininkas“, „Naujoji gadynė“, „Skardas“. Pasirinkęs bolševikinį LSDP sparną, nuo socialdemokratų atskilo ir susitapatino su Rusijos bolševikų partija. 1918 – 1919 – Lietuvos laikinosios „revoliucinės“ darbininkų ir valstiečių vyriausybės pirmininkas, nuo 1921 gyveno Maskvoje, redagavo žurnalą „Komunistas“, dirbo kitų bolševikinių žurnalų ir laikraščių redakcijose, paliko prozos ir publicistikos kūrinių, atsiminimų. 1914 m. pavasarį, pabėgęs iš Sibiro tremties, apie 3 savaites slapstėsi Medemrodės dvare, iš ten, dvaro savininko V. Zubovo padedamas, pasitraukė į Lenkiją.

Inf.: VLE, t. 9.

< Atgal