MINAJEVAS Nikolajus

MINAJEVAS Nikolajus (1915 06 15 Lykov Chutoro k., Oriolo sr., Rusija – 1944 10 09 prie Viekšnių glž. stoties) – raudonosios armijos karininkas, artilerijos diviziono vadas, majoras. Kare su hitlerine Vokietija dalyvavo nuo 1941. Raudonajai armijai pradėjus puolimą, naktį su vadovaujamu divizionu ties Viekšniais pateko į vokiečių apsuptį, iššaukė saviškių ugnį į save. Šiose kautynėse žuvo, palaidotas Akmenės sovietinių karių kapinėse.

< Atgal