MURINIENĖ Lina

Lina Murinienė

MURINIENĖ Lina (g. 1966 06 01 Akmenės III k., Akmenės sen.) – kalbininkė, pedagogė. Mokėsi Užlieknės (Mažeikių r.) aštuonmetėje m-loje, baigė Akmenės vid. m-lą, 1990 – Šiaulių u-tą, nuo 1990 – jo darbuotoja, nuo 1992 – Vilniaus u-to Filologijos f-to doktorantė, nuo 1995 – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo vyriausioji kalbos konsultantė, Vadovėlių vertinimo pakomisės narė, nuo 1997 – Vilniaus pedagoginio (edukologijos) u-to Lietuvių kalbos k-ros lektorė, nuo 2004 – Valst. lietuvių kalbos komisijos vyr. specialistė, nuo 2007 – Europos Komisijos vertimo raštu gen. direktorato  Liuksemburge ekspertė, nuo 2010 – LEU Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos k-ros vedėja. 2000 Vilniaus u-te apgynė humanitarinių mokslų daktarės disertaciją „Akmenės šnektos fonologija: vokalizmas ir prozodija“, nuo 2012 – docentė; nuo 2013 – LEU Lituanistinių tyrimų centro vadovė, nuo 2017 – VU Komunikacijos f-to Retorikos k-ros vedėja. 2016 pelnė geriausios LEU Lituanistikos f-to dėstytojos vardą. 2003 išleido mokymo priemonę „Kalbos kultūros pratybų užduotys ir tekstai“, 2007 – monografiją „Rytinių šiaurės žemaičių fonologija:vokalizmas ir prozodija“.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės;

< Atgal