NAUJASIS KALCITAS

„NAUJASIS KALCITAS“ – AB, įsteigta 1997, AB „Kalcitas“ restruktūrizavus į 2 savarankiškas b-ves. „Naujasis kalcitas“ iš AB „Kalcitas“ perėmė Remonto bei Kalkių cechus ir Menčių asfaltbetonio miltelių cechą su klinčių karjeru. 1998 pagaminta 71 tūkst. t miltelių asfaltbetoniui, 40 tūkst. t kalkių. 1999 turėjo 280 darbuotojų, įsigijo ir 2000 pradėjo eksploatuoti buv. AB „Akmenės statybinės medžiagos“ (prieš tai – Akmenės statybinių medžiagų kombinato) kalkių degimo sukamąja krosnimi technologinę liniją. Įmonė dalyvavo  įrengiant naują AB „Akmenės cementas“ technologinę liniją, atliko kitų Lietuvos įmonių užsakymus. Gen. direktoriai: V. Puzaras, A. Elzbergas, nuo 2012 – A. Klimas.

< Atgal