NAUJOSIOS AKMENĖS GIRININKIJA

NAUJOSIOS AKMENĖS GIRININKIJA – Mažeikių miškų urėdijos (nuo 2018 – VĮ Valstybinės miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio) padalinys; įsteigta 1984, nuo 1998 perėmė dalį panaikintos Akmenės gir-jos miškų. Gir-jos veiklos teritorijoje 8400 ha miškų, iš jų 3500 ha valstybinių, 4500 ha privačių bei rezervuotų nuosavybės teisių atkūrimui ir 400 ha kitų valdytojų bei naudotojų miškų. 1998 miškotvarkos duomenimis, valstybiniuose miškuose buvo 675,8 ha jaunuolynų, 1353 ha pusamžių, 445,8 ha pribręstančių, 503 ha brandžių medynų. Apskaičiuota metinė pagrindinių kirtimų apimtis buvo 7,3 tūkst. m3. 2006 miškotvarkos duomenimis, per 40 proc. medynų sudarė iki 75 m. brandos pušynai, 18,2 proc. – iki 43 m. brandos eglynai, 31,6 proc. – iki 61 m. amžiaus beržynai. Yra nedideli plotai ąžuolynų, uosynų, juodalksnynų, apie 5,4 proc. miškų sudaro iki 54 m. brandos drebulynai. Gir-jos miškuose yra į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų paukščių – juodojo gandro, gervių ir tetervinų perėjimo vietų, raibosios ir dėmėtosios gegūnių, vienalapio gedučio, nariuotosios ilgalūpės, paprastosios, tuklės ir kitų retų augalų augimviečių. Girininkai: V. Almanis (nuo 1984), K. Eibutis (nuo 1990), V. Činčiukas (nuo 1993). V. Laucė (nuo 2001).

< Atgal