NAUJOSIOS AKMENĖS ROTARY KLUBAS

NAUJOSIOS AKMENĖS ROTARY KLUBAS. Tarptautinė pozityvios reputacijos verslininkus ir specialistus vienijanti labdaros organizacija ROTARY veikia per 150 valstybių. Lietuvoje iki II pas. karo klubai veikė Kaune, Šiauliuose ir kt. miestuose. Tarybų sąjungai okupavus Lietuvą, veikla nutraukta, daugelis narių ištremti ar kitaip represuoti. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, prasidėjo ir Rotary atgimimas. Pirmas – Vilniaus – klubas užregistruotas 1992. Iš viso Lietuvoje 2000 buvo 30 klubų, iki 2014 jie buvo priskirti Danijos 1460-ai apygardai, nuo 2014 veikia savarankiška Lietuvos Rotary apygarda Nr. 1462. Klubas Naujojoje Akmenėje įsisteigė 1999, susibūrus 23 verslininkams, savivaldybės įstaigų ir m-lų vadovams. Įsikūrimo ir formavimosi metu buvo globojamas Mažeikių ir Danijos Slagelsės Rotary klubų, inauguruotas 2000 09 30. Įsteigėjas ir pirmasis prezidentas V. Lygnugaris. Klubo vadovai kasmet rotuojami. Rengia šalpos ir labdaros akcijas, remia labdaros ir moksleivių ugdymo struktūras.

Inf.: VLE, t. 20.

< Atgal