OERTELIS Mečys

Mečys Oertelis

OERTELIS Mečys (1907 01 01 Jonaitiškių k., Radviliškio vls. – 1962 10 23 Klaipėdoje) – agronomas. Panevėžyje baigė lenkų g-ją, nuo 1927 studijavo Žemės ūkio a-joje (Dotnuvoje). Pašauktas atlikti karinės tarnybos, 1934 baigė Karo m-lą. Studijas baigė 1937, įgydamas agronomo-fitotechniko specialybę. Dirbo Mažeikių apskrities agronomu, pirmosios sovietinės ir hitlerinės okupacijų laiku gyveno savo ūkyje Smiltinės k., (dabar Akmenės sen.). Nuo 1945 Klaipėdos r. vyr. agronomas, vėliau dirbo agronomu Klaipėdos ž. ū. technikumo mokomajame ūkyje, dėstė agronomiją moksleiviams. Buvo vedęs Dabikinės dvaro savininko V. Zubovo seserį Oną Zubovaitę. Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino III laipsnio medaliu.

Inf.: LKK, t. 7.

< Atgal