PADVARĖLIŲ APYLINKĖ

PADVARĖLIŲ APYLINKĖ – socialistinės administracinės sistemos struktūra, įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT prezidiumo įsaką dėl vykdomųjų k-tų sudarymo. Priklausė buv. Žagarės valsčiui bei rajonui, nuo 1959 – Akmenės r. Iki 1941 06 22 ir nuo 1945 01 26 veikė aukštesnės valdžios paskirtas vykd. k-tas. Pirmi vietos valdžios rinkimai surengti 1948 01 18, išrinkta 7 asmenų t-ba 2,5 m. kadencijai. Panaikinta 1954 05 29, teritoriją prijungiant prie Palnosų ap-kės.

< Atgal