PAKALNIŠKIS Kazimieras

Kunigas Kazimieras Pakalniškis

PAKALNIŠKIS Kazimieras (Dėdė Atanazas; 1866 02 10 Gedgaudžių k., Kretingos r. – 1933 07 01 Raudėnų k., Šiaulių r.) – katalikų kunigas, rašytojas, žurnalistas. Mokėsi Mosėdžio prad. m-loje, Liepojos vokiečių g-joje, Peterburgo dvasinėje a-joje, 1889 baigė Kauno kunigų s-ją. Nuo 1890 vikaras Mosėdyje, nuo 1893 – Akmenėje, nuo 1899 – klebonas Žvingiuose, Raudėnuose, nuo 1927 – Telšių vyskupijos garbės kanauninkas. Vienas iš Lietuvos mylėtojų bei Šv. Kazimiero d-jų steigėjų, dalyvavo steigiant Tilžėje „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą“, šį laikraštį 1890 – 1896 redagavo. Išl. 8 prozos knygas, publicistikos raštų, prisiminimų apie I pas. karo įvykius.

Inf.: Kuršėnų enciklopedija; Lietuvių literatūros enciklopedija; Metai, 1991, Nr. 7.

< Atgal