PAKALNIŠKIŲ APYLINKĖ

PAKALNIŠKIŲ APYLINKĖ – socialistinės administracinės sistemos struktūra, įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT prezidiumo įsaką dėl vykdomųjų k-tų sudarymo. Priklausė buv. Žagarės valsčiui ir rajonui, nuo 1959 – Akmenės r. Iki 1941 06 22 ir nuo 1945 01 26 veikė aukštesnės valdžios paskirtas vykd. k-tas. Pirmi vietos valdžios rinkimai surengti 1948 01 18, išrinkta 7 asmenų t-ba 2,5 m. kadencijai. Panaikinta 1950, atkurta 1954 su centru Šapnagių k. Vėliau apylinkė panaikinta, tačiau 1954 m. gegužės 14 d. atkurta iš Šliupščių apylinkės, dalies Pleikių apylinkės ir dalies Saunorių II apylinkės.1963 m. sausio 12 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku „Dėl Lietuvos TSR apylinkių sustambinimo“ prijungta prie Alkiškių apylinkės.

< Atgal