PAKAMANIS Algirdas

PAKAMANIS Algirdas (1919 07 03 Dargių k., Viekšnių vlsč. – 2019 09 21 Joniškyje) – katalikų kunigas. Mokėsi Žiogaičių pradinėje, Mažeikių ir Viekšnių m-lose. Atlikęs karinę tarnybą, 1954 įstojo į Kauno tarpdiecezinę seminariją, ją baigęs 1959 įšventintas kunigu. Aštriai kritikuodavęs sovietinę santvarką ir ateistinę politiką, A. Pakamanis buvo nuolat valdžios persekiojamas, skiriamas į mažas ir nuošalias parapijas, baudžiamas. Darbavosi Šilalės, Eigirdžių. Pašilės, Vaičaičių parapijose, 1970 – 1971 – Kruopių ir Žukančių parapijų klebonas, nuo 1975 – Papilės ir Šiaudinės, nuo 1983 – Žarėnų Latvelių ir Šakynos parapijų klebonas nuo 1996 vėl kilnotas po Žemaitijos parapijas. Atkakliai ir ryžtingai gynė krikščioniškas vertybes, dalyvavo Lietuvos dvasininkų akcijose reikalaujant sąžinės ir tikėjimo laisvės. Rūpinosi sakralinių objektų apsauga ir populiarinimu. Nuo 2018 gyveno Joniškio parapijos globos namuose, palaidotas Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

< Atgal