PAPILĖS PILIAKALNIAI

PAPILĖS PILIAKALNIAI – 2 piliakalniai Papilės mstl., respublikinės reikšmės archeologijos paminklai.

Pirmasis piliakalnis yra kairiajame Ventos krante, prie tilto per Ventą ir buvusioje Ventos u. santakoje su nebežinomu ir seniai išnykusiu upeliu. Šlaitai apie 15 – 20 m aukščio, nuo upės ypač statūs; aikštelė viršuje buvusi 25 m pločio ir 55 m ilgio, jos pietinėje ir pietvakarinėje dalyje apie 5,5 m aukščio ir 28 m ilgio pylimas leidosi į 24 m pločio ir 2,5 m gylio griovį. Į v. ir į š. buvusi papilio gyvenvietė. Jau XIX a. viduryje aikštelė ir griovys paversti kapinėmis, jose palaidotas S. Daukantas. Bendra piliakalnio teritorija 8,6 ha, saugomo landšafto zona – 108,2 ha. Kai kurių mokslininkų nuomone, IX – XIV a. čia būta gynybinės pilies, kurią 1339 ir 1359 puolė kalavijuočių ordino kariauna. Lietuvos istorijos i-to ekspedicijos 1986, 1998 ir 2000 kasinėjo 654 kv. m teritorijos, aptiko darbo įrankių, ginklų, keramikos liekanų, papuošalų.

Papilės antrasis piliakalnis (Pašalpos kalnas)
Nuotr. L. Rozgos

Antrasis piliakalnis (kt. pavad. Pašalpos kalnas) yra už 1 km į r. nuo pirmojo, dešiniajame Ventos u. krante, prie Ventos ir taip pat išnykusio buvusio upelio santakos. Šlaitai statūs, apie 13 m aukščio, išlikusi apie 20 m ilgio ir 13 m pločio aikštelės dalis, jos rytiniame krašte buvusio 28 m ilgio ir 2 m aukščio pylimo likučiai. Už pylimo galėjo būti priešpilis – 39 m ilgio ir 28 m pločio aikštelė. Teritorija 1,5 ha, apaugęs medžiais ir krūmais. Nuo XIX a. kastas gruntas. 1970 kasinėtas 20 kv. m plotas, radinių neaptikta.

Inf.: VLE, t. 17, Papilė, t. 1.

< Atgal