PAPILĖS SENIŪNIJOS KILNIAUSIO POELGIO NOMINACIJA

PAPILĖS SENIŪNIJOS KILNIAUSIO POELGIO NOMINACIJA – aktyviai ir nesavanaudiškai dėl Papilės seniūnijos bendruomenės dirbančių asmenų pagerbimo forma. Nuo 1998 renkami kasmet viešos gyventojų apklausos būdu, laureatai paskelbiami ir pagerbiami Vasario 16-osios minėjimuose įteikiant specialų seniūnijos pažymėjimą.

Papilės seniūnijos kilniausio poelgio nominacijos laureatai:

1998 – mokytoja Marija Repšytė,

1999 – kraštietis gydytojas iš JAV Kazys Narščius,

2000 – verslininkas Rimvydas Strigūnas,

2001 m. kilniausio poelgio nominacijos laureatė – bažnyčios patarnautoja Bronislava Čeraitė

2001 – bažnyčios patarnautoja Bronislava Čaraitė,

2002 – kraštietis verslininkas Voldemaras Klovas,

2003 – mokytoja, „Caritas“ Papilės parapijos skyriaus vadovė Aldona Šivickienė,

2004 – Kalniškių kaimo bendruomenės narė Regina Jutkienė,

2005 – klubo „Atgaiva“ pirmininkė Janina Strigūnienė,

2006 – mokytoja, ateitininkų Šv. Aloyzo kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė,

2007 – klubo „Parama“ pirmininkė Irena Lingienė,

2008 – kraštietis gydytojas Algirdas Gauronskis,

2009 – žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga,

– kraštietis programuotojas Vytautas Fokas,

2010 – Kalniškių kaimo bendruomenės pirmininkė Edita Daniela Statkienė,

2011 – mokytojas Steponas Adomavičius,

2012 – Šaltiškių molio karjero viršininkas Arūnas Čepas,

2013 – ūkininkas, verslininkas Algirdas Martyšius,

2014 – S. Daukanto gimnazijos floristė Angelė Buinienė,

– seniūnijos socialinio darbo organizatorė, seniūnijos rėmimo fondo ir miestelio bendruomenės finansininkė Jolanta Irnienė,

2015 – Daubiškių kaimo gyventojai Jadzė ir Rimantas Perminai,

– Gumbakių kaimo gyventoja Joana Bereniutė.

2016 – mokytoja, ilgametė S. Daukanto muziejaus vedėja Danutė Jadvyga Veisienė.

2017 – Biliūniškių kaimo gyventojai Vida ir Vytautas Eikiai, Lietuvai išauginę ir dorais žmonėmis išauklėję 11 vaikų,

– JAV gyvenantys kraštiečiai Laima ir Jonas Šalčius.

2018 – visuomenininkė Birutė Daunienė – už veiklą seniūnijos neįgaliųjų klube „Parama“, pagalbą organizuojant miestelio renginius, vaikų vasaros stovyklas.

< Atgal