PAPILĖS SENKAPIS

PAPILĖS SENKAPIS – archeologijos paminklas Papilės mstl. teritorijoje, deš. Ventos krante, apie 300 m nuo I piliakalnio. Ardomas nuo XIX a. Po II pas. karo laikytas respublikinės reikšmės archeologijos paminklu. Paviršius iškasinėtas, dalis teritorijos užstatyta miestelėnų sodybomis, daugelį metų neprižiūrėtas. Nuo XX a. pr. aptikta apie 150 radinių. 1955 senkapį tyrė Šiaulių „Aušros“ muziejaus ekspedicija, vad. J. Naudužo, atkasusi 180 kv. m teritoriją, ji rado 16 griautinių VIII – IX a. kapų, juose – geležies gaminių, darbo įrankių, ginklų liekanų, patvirtinančių prielaidą, kad anuomet čia gyventa žemgalių genčių. Kapinyno radinių yra Šiaulių „Aušros“, Vilniaus istorijos ir etnografijos, Telšių „Alkos“, Varšuvos archeologijos muziejuose.

Inf.: VLE, t. 17; Papilė, t.1.

< Atgal