PAPILĖS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ

PAPILĖS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ – ūkio struktūra Papilės sen., įkurta 1992 07 10 reorganizavus buvusį paukštininkystės tarybinį ūkį, perėmė neprivatizuotą buvusio tarybinio ūkio žemę ir kitą turtą. 2016 valdė 1497 ha nuosavos ir 2069 ha nuomojamos žemės, turėjo 140 darbuotojų; augino1028 ha kviečių, 300 ha kvietrugių, 626 ha rapso, 185 ha žolių sėklai, 67 ha ankštinių kultūrų. Pašarui auginta 285 ha kukurūzų ir 505 ha daugiamečių žolių. Kviečių ir kvietrugių iš ha prikūlė vidutiniškai po 6,5 t, rapso – po 3,6 t. Laikė 1400 galvijų, bandoje buvo 740 melžiamų karvių. Vidutiniškai iš karvės per metus primelžė po 11031 kg pieno. Bendrovė 2008 pasistatė galvijų kompleksą, 2016 gavo 4,24 mln. eurų pajamų. Direktoriai: V. Lapėnas, nuo 1999 – A. Martyšius, nuo 2009 – A. Revuckas.

< Atgal