PARAMOS ŠEIMAI CENTRAS

PARAMOS ŠEIMAI CENTRAS – Akmenės r. savivaldybės biudžetinė įstaiga teikti paramą šeimoms, globos, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams. Iki 2016 – Vaikų globos namai. Įsteigti 2007, panaikinus socialiai remtinų vaikų grupes Akmenės vaikų darželyje ir Dabikinės pagalbinėje m-loje. Buvo įkurdinti Dabikinės pagalbinės m-los bendrabutyje. 2013 perkelti į Agluonų k., kuriame, įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir valstybės lėšomis finansuojamą 2,3 mln. Lt vertės projektą, atnaujintas 1964 pastatytas buvusios pagrindinės m-los 2 aukštų 1026 m2 pastatas. 2015 įstaigoje nuolat ar laikinai buvo globojami nuo 27 iki 38 tėvų globos netekusių vaikų. Jie gyvena 5 šeimynose, kiekvienai šeimynai skirti dviviečiai miegamieji, buities, poilsio, valgio ruošimo patalpos. 2015 realizuotas globotinių užimtumo kokybės gerinimo projektas, remiamas ES, LR Vyriausybės ir Akmenės s-bės lėšomis (108,3 tūkst. Eur) – įrengta sporto aikštelė, dviračių takas. Vaikų globos namų išlaikymui 2015 asignuota 303 tūkst. Eur, buvo 32 darbuotojai. 2016 Savivaldybės t-ba išplėtė funkcijas ir įpareigojo teikti paramą šeimoms. Perduoti iš seniūnijų globos darbuotojų etatai, tad darbuotojų skaičius išaugo iki 49. Direktorė V. Mikštienė.

Inf.: Ruškys V. Įkurtuvės vaikų globos namuose. Šiaulių kraštas, 2013, gruodžio 21.

< Atgal