PAULAUSKAS Jonas

Kunigas Jonas Paulauskas

PAULAUSKAS Jonas (g. 1950 11 10 Irkutsko sr., Rusija) – katalikų kunigas. Mokėsi Tauragės 1-ojoje vid. m-loje, 1970 baigė Tauragės politechnikumą, 1979 – Kauno tarpdiecezinę kunigų s-ją. Nuo 1979 vikaras Šilalėje, Kuršėnuose, nuo 1983 – Papilės klebonas, nuo 1988 – Gargždų ir Mikoliškių parapijų klebonas, Telšių vyskupijos kapitulos kanauninkas, nuo 2009 – Gargždų dekanato dekanas, nuo 2003 – Gargždų miesto Garbės pilietis. Papilėje organizavo bažnyčios remonto ir atnaujinimo darbus, vadovavo mūrinių bažnyčių Gargžduose ir Jokūbave (Klaipėdos r.) statybai, organizavo Gargždų parapijos ir bažnyčios istorijų parengimą ir spausdinimą.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal