PAULIKIENĖ Zofija

Zofija Paulikienė

PAULIKIENĖ Zofija (g. 1949 05 01 Klauseikių k., Skuodo r. – 2022 04 17 Akmenėje) – ekonomistė. 1967 baigė Mažeikių internatinę vid. m-lą, 1969 – Vilniaus kooperatinį technikumą, 1976 – neakivaizdines studijas Maskvos kooperacijos i-te. Nuo 1969 – Akmenės vartotojų kooperatyvo ekonomistė, nuo 1973 – Akmenės kilnojamosios mechanizuotos kolonos darbo užmokesčio inžinierė, nuo 1985 – Akmenės r. Socialinio aprūpinimo skyriaus vedėja, nuo 1990 – Valstybinio socialinio draudimo fondo v-bos Akmenės skyr. vedėja, nuo 2005 – direktorė, 2012 – 2014 – šios v-bos Mažeikių skyr. Akmenės skyriaus vedėja. „Vienybės“ laikr. skaitytojų išrinkta į populiariausių 1999 Akmenės r. žmonių penketuką; apdovanota LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ženklu „Gerumo žvaigždė“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos II laipsnio Garbės ženklu, 2011 – Akmenės r. savivaldybės padėkos ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“. Įkūrė labdaros ir paramos fondą „Saulė danguje“. Nuo 2003 – Akmenės r. t-bos narė.

< Atgal