PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA (Akmenės r. s-bės pedagoginė psichologinė tarnyba) – Akmenės r. s-bės biudžetinė įstaiga teikti psichologinei ir specialiajai pedagoginei paramai rajono teritorijoje gyvenantiems vaikams, jų tėvams, pedagogams bei ugdymo įstaigoms. Įsteigta 1997, kaip savarankiška biudžetinė švietimo įstaiga veikia nuo 2004. Specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą teikia vaikams iki 18 m., turintiems specialių ugdymosi poreikių – iki 21 m., konsultuoja jų tėvus, globėjus, pedagogus. 2015 buvo 10 darbuotojų, panaudota 84,7 tūkst. Eur asignavimų, konsultacinė ir kitokia parama suteikta 853 asmenims.

< Atgal