PEILIŠKIŲ DVARAS

Javapjūtė Peiliškių dvare iki 1940 m.

PEILIŠKIŲ DVARAS – išnykęs dvaras Akmenės sen., Kamanų aukštapelkę supančiuose miškuose. XIX a. priklausė bajorų Rimgailų giminei. Apie 1880 P. Rimgaila 300 ha dvaro valdas padalijo sūnums Antanui ir Stanislovui. Stanislovui atitekusi dalis su sodyba, vadinta Naujikais, perėjo dukrai Cecilijai, kuri ištekėjo už buvusio Rusijos dūmos nario Stanislovo Daniusevičiaus. Būta puošnių medinių pastatų, didelio vaismedžių sodo. Antanui Rimgailai atitekusi Peiliškių sodyba ir valdos 1909 – 1921 buvo išnuomoti Viekšnių gyventojui A. Mineikiui, po to atiteko Stanislovo Rimgailos vaikams. 1949 Daniusevičių 8 asmenų šeima ištremta į Rusijos Krasnojarsko kraštą, tremtyje mirė S. Daniusevičius, jo sūnus Eduardas ir marti Sofija. Nuošaliai ir be šeimininkų likę pastatai atiteko buv. „Laisvės“ kol. ir sunyko.

< Atgal