PETRAITIENĖ Regina

Regina Petraitienė

PETRAITIENĖ Regina (g. 1964 02 24 Šiliškių k., Papilės sen.) – priešmokyklinio ugdymo pedagogė. 1982 baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 1986 – studijas Šiaulių ped. i-to Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo f-te, 2006 – nuotolines psichologijos magistrės studijas Vytauto Didžiojo u-te. Nuo 1986 – Naujosios Akmenės lopšelio-darželio „Atžalynas“ auklėtoja, nuo 1990 – vedėja, nuo 2001 – lopšelio-darželio „Atžalynas“ direktorė, vadybos ekspertė. Inicijavo kūrybiškų priešmokyklinių įstaigų kaitos, vaikų sveikatos stiprinimo programų parengimą ir įgyvendinimą, įsteigė filialą – dienos centrą nedarnių šeimų vaikams.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal