PETRAUSKAS Vaclovas

Vaclovas Petrauskas

PETRAUSKAS Vaclovas (g. 1935 06 07 Kalniškių k., Kelmės r.) – inžinierius, buvęs sovietinės okupacinės valdžios tremtinys. Mokėsi Beinoravos pradinėje m-loje, Šaukėnų prog-joje, su tėvais 1949 ištremtas į Irkutsko sritį Sibire, ten 1953 baigė vidurinį mokslą, 1955 – baigė Irkutsko kūno kultūros technikumą, 1962 – Irkutsko politechnikos i-tą, įgijo kasybos inžinieriaus specialybę. Nuo 1955 dirbo Irkutsko srities Polovinos ir Osos vid. m-lose fizinio lavinimo mokytoju, nuo 1962 – Irkutsko markšeiderystės i-te moksliniu bendradarbiu. Nuo 1964 – Akmenės statybinių medžiagų kombinate: darbų vykdytojas, Menčių cecho viršininkas, direktoriaus pavaduotojas kapitalinei statybai, nuo 1993 – Ventos komunalinio ūkio inžinierius, nuo 1995 – pensijoje. Nuo 1990 buvo keletą kartų renkamas tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Ventos skyriaus, Tėvynės sąjungos (konservatorių) skyriaus pirmininku. 1996 persikėlė gyventi į Šiaulius.

Inf.: Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose.

< Atgal