PETRAUSKIENĖ Birutė

Birutė Petrauskienė

PETRAUSKIENĖ Birutė (g. 1936 10 08 Užpalių mstl., Utenos r.) – buhalterė ekonomistė, sovietinės okupacinės valdžios tremtinė. Tėvas, 1941 birželio sukilimo dalyvis, nuteistas 1944, motina su 5 vaikais 1949 ištremta į Irkutsko sritį Sibire. Dirbo taigoje, 1956 – baigė Irkutsko prekybos technikumą, paskirta Irkutsko prekybos bazės vyr. buhaltere, 1961 baigė Maskvos sąjunginio prekybos i-to Irkutsko filialo vakarinį ekonomikos f-tą. Nuo 1964 – Akmenės statybinių medžiagų kombinate: buhalterė, planavimo skyriaus vyresn. ekonomistė, planavimo skyriaus viršininkė, nuo 1991 – valstybinio turto privatizavimo ekonomistė, nuo 1993 pensijoje. Daugelį metų vadovavo kombinato moterų tarybai, aktyviai dalyvavo kitų visuomeninių organizacijų, mėgėjų meno kolektyvų veikloje.

Inf.: Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose.

< Atgal