PETRAVIČIAUS L. AIKŠTĖ

PETRAVIČIAUS L. AIKŠTĖ – Naujosios Akmenės mst. centrinė aikštė, suformuota Savivaldybės, buvusio rajono pašto bei parduotuvių pastatų. 1998 01 14 pavadinta buv. Akmenės cemento gamyklos (vėliau – gamybinio susivienijimo „Akmenės cementas“) ilgamečio direktoriaus, daug nuveikusio statant miestą, L. Petravičiaus vardu. Panaudojant ES struktūrinių fondų paramos Lietuvai lėšas, aikštė su prieigomis 2015 kapitališkai rekonstruota.

< Atgal