PETRULEVIČIUS Steponas

PETRULEVIČIUS Steponas (1941 02 21 Pasvaigės k., Telšių r. – 2019 07 10 Šiauliuose) – agronomas, sovietinės ūkio sistemos darbuotojas. Baigė 1954 Nerimdaičių (Telšių r.) septynmetę, 1958 – Telšių Žemaitės vid. m-lą, 1963 – agronomijos studijas Lietuvos ž. ū. a-joje. Dirbo Molėtų r., atlikęs karinę tarnybą – Mažeikių r. gamybinėje kolūkių ir tarybinių ūkių v-boje, nuo 1970 – jos viršininko pavaduotoju, 1976 – 1992 – Akmenės r. ž. ū. v-bos viršininkas; 1992 išrinktas Gudų ž. ū. b-vės pirmininku.

Inf.: Steponas Petrulevičius, Vienybė, 1976 rugsėjo 21.

< Atgal