PILVINIS Zigfridas Herbertas

Zigfridas Herbertas Pilvinis

PILVINIS Zigfridas Herbertas (g. 1942 10 05 Vilniuje) – inžinierius statybininkas. Vaikystėje gyveno Dabikinės vaikų namuose, čia lankė septynmetę m-lą, baigė profesinę m-lą Kaune, 1990 – neakivaizdines studijas Vilniaus inžineriniame statybos i-te. Dirbo Akmenės r. statybos org-jos darbų vykdytoju, nuo 1986 – Akmenės r. agropramoninio susivienijimo pirmininko pavaduotojas kapitalinei statybai, vyr. inžinierius, nuo 1989 – Žemės ūkio v-bos viršininko pavaduotojas kapitalinei statybai, nuo 1990 – rajono valdytojo pavaduotojas, nuo 1995 – Šiaulių šilumos tinklų Akmenės šilumos tinklų rajono viršininko pavaduotojas, nuo 1997 – rajono savivaldybės administratorius, 2003 – 2007 – Akmenės r. savivaldybės administracijos direktorius.

Inf.: Akmenė. Kraštas ir žmonės.

< Atgal