PLETKUS Juozapas

Juozapas Pletkus

PLETKUS Juozapas (1895 05 22 Gujėnų k., Kėdainių apskr. – 1976 09 29 Telšiuose) – katalikų kunigas, vyskupas. Nuo 1921 studijavo Kauno kunigų s-joje, 1921 įšventintas kunigu, vikaras Kaltinėnuose, nuo 1932 Leckavos, 1939 – 1946 – Papilės klebonas, vėliau darbavosi Tirkšlių, Gargždų parapijose, mirus vyskupui P. Maželiui, 1966 išrinktas Telšių vyskupijos kapituliniu vikaru ir Klaipėdos prelatūros valdytoju, 1967 popiežiaus Pauliaus VI paskirtas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštaliniu administratoriumi, 1967 – tituliniu Tubijos vyskupu. Konsekruotas 1968 Telšių katedroje.

Inf.: VLE, t. 18.

< Atgal