PUNDZIUVIENĖ Genovaitė

Genovaitė Pundziuvienė

PUNDZIUVIENĖ Genovaitė (g. 1959 03 10 Papilėje) – mokytoja, jaunųjų ateitininkų globėja. Papilės vid. m-lą baigė 1976, studijuodama Šiaulių ped. i-te, dainavo „Pavasario“ chore, skatino moksleivių bendravimą su kitų TSRS respublikų bendraamžiais. Klebono V. Skipario paraginta, ėmė telkti ir globoti S. Daukanto vid. m-los ateitininkus, jos įkurta Šv. Aloyzo ateitininkų moksleivių kuopa gausiausia Lietuvoje. Papilės sen. 2004 kilniausio poelgio nominacijos laureatė, 2008 pelnė Ateitininkų federacijos nominaciją „Už reikšmingą indėlį visuomenei“.

Inf.: Papilė, t.1; Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal