PUPALEIGIS Stanislovas

Kunigas Stanislovas Pupaleigis

PUPALEIGIS Stanislovas (1887 08 20 Eiriogalos k., Kaišiadorių r. – 1967 01 16 Papilėje) – katalikų kunigas, pedagogas. Mokėsi Žasliuose ir Trakuose, 1910 baigė Peterburgo dvasinę s-ją, vikaras Peterburge, 1-ojo pas. karo metais gyveno Tomske, bendravo su K. Būga. Grįžęs 1920 į Lietuvą, studijavo lituanistiką Aukštuosiuose kursuose, dirbo Aukštadvario g-jos direktoriumi, vadovavo Aukštadvario dvimečiams mokytojų kursams, įsteigė Šaulių s-gos skyrių. Nuo 1928 – Gegužinės klebonas (dab. Radviliškio r.), čia pastatydino bažnyčią. Nuo 1934 Kretingos pranciškonų g-jos direktorius, mokytojas, nuo 1945 gyveno Žarėnuose, paskirtas Plungės klebonu, čia išprovokuotas sovietinio saugumo ir nuteistas 10 m. lagerių, bausmę atliko Abezio lageryje, paleistas 1954, paskirtas altarista Papilėje. Mokėjo anglų, prancūzų, slavų, latvių kalbas. Šiaulių „Aušros“ muziejui perdavė kunigo archeologo J. Žiogo radinių kolekciją. Palaidotas Papilės bažnyčios šventoriuje.

Inf.: Kiškis S. Kristaus pašauktieji. Kaišiadorių vyskupijos kurija, 1996.

< Atgal