RAČKAUSKAS Karolis

Karolis Račkauskas

RAČKAUSKAS Karolis (Vairas-Račkauskas; 1882 11 16 Šiaudinės k., Papilės sen. – 1970 04 03 Kaune) – literatas, spaudos darbuotojas, kultūros veikėjas. Mokėsi Šiaulių ir Tartu g-jose, Kauno kunigų s-joje, bet šventinimų negavo. Nuo 1905 dirbo „Lietuvių laikraščio“ redakcijoje Peterburge, 1907 išvyko į JAV, ten veikė lietuvių socialistinėse organizacijose, redagavo žrnl. „Laisvoji mintis“ ir laikr. „Tėvynė“; nuo 1913 buvo Lietuvių mokslo d-jos atstovas Amerikoje, nuo 1923 – Lietuvos diplomatas Londone, nuo 1929 – konsulas Keiptaune (Pietų Afrika), nuo 1933 žurnalistas, vertėjas Kaune, nuo 1940 – Respublikinės bibliotekos Kaune direktoriaus pavaduotojas, 1949 – 1969 – P. Cvirkos memorialinio muziejaus direktorius. JAV išleido 5 savo poezijos ir prozos knygas, 1967 – biografinę apybraižą apie V. Dembskį „Kunigas maištininkas“, parengė albumus apie S. Nėrį. P. Cvirką, išvertė M. Gorkio, T. Dreizerio, Voltero, D. Steinbeko, R. Tagorės, M. Meterlinko, A. Kronino, F. Kuperio ir kt. rašytojų kūrinių (iš viso apie 80 knygų), parengė populiarių mokslo ir publicistikos leidinių.1957 išleista kūrybos Rinktinė, suteiktas Lietuvos nusipelniusio kultūros darbuotojo vardas.

Inf.: JAV lietuviai, t.2; Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal