RAMUČIŲ GIMNAZIJA

Ramučių gimnazija. 2014 m.
Nuotr. J. Strazdausko

RAMUČIŲ GIMNAZIJA – Akmenės r. s-bės biudžetinė įstaiga – dieninė keturmetė bendrojo lavinimo m-la Naujosios Akmenės mst., vykdanti pagrindinio ugdymo antros pakopos ir vidurinio ugdymo programas. Įregistruota 1977 10 15, įsikūrė naujame pastate, moksleivių kontingentas suformuotas perkėlus dalį Naujosios Akmenės 1-osios vid. m-los mokinių. Iki 1997 vadinosi Naujosios Akmenės 3-iąja vid. m-la, tuomet suteiktas artimiausio kaimo ir greta formuojamo Naujosios Akmenės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo – Ramučių – pavadinimas. 1999 mokinių buvo 1043, dirbo 83 mokytojai. 2004 akredituota kaip g-ja, išskaidant Naujosios Akmenės Ramučių ir „Saulėtekio“ vid. m-las. Neišvengė moksleivių mažėjimo tendencijos. 2004 m. mokėsi 768 mokiniai, 31 klasių komplektas, 2015 buvo 446 mokiniai, 19 klasių komplektų, dirbo 41 mokytojas. Vidurinio mokslo atestatus įgijo 96 abiturientai. 2017 buvo 340 mokinių, 14 klasių komplektų, dirbo 36 mokytojai. Vidurinio mokslo atestatus įgijo 84 abiturientai. Nuo 1977 iki 2017 m. gimnaziją baigė 3168 abiturientai. 2006 – 2007 metais vyko pirmasis gimnazijos pastato renovacijos etapas. 2014 parengtas g-jos pastatų modernizavimo projektas, kurio 4 etapais suplanuotų darbų bendra vertė 5,4 mln. Lt. 2008 Akmenės r. t-ba buvo prijungusi Kivylių skyrių, įteisintą panaikinus šio kaimo pagrindinę m-lą, tačiau eksperimentas nepasiteisino ir po metų Kivylių m-la perduota Akmenės g-jai. Moksleiviai aktyviai dalyvauja ir pasiekia puikių rezultatų rajono, šalies olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose. G-jos bendruomenė aktyviai dalyvauja Naujosios Akmenės mst. viešajame gyvenime, rajono bei Lietuvos mastu organizuojamuose meno ir sporto renginiuose, vykdo įvairius šalies ir tarptautinius projektus. Nuo 1993 m. bendradarbiauja su Vokietijos Bocholto miesto Euregio g-ja, nuo 2006 – su Latvijos Aucės vid. m-la, nuo 1999 – su Vokietijos Liuteno miesto Maltos ordino savanoriais. Nuo 1996 veikia Jaunųjų maltiečių būrelis, kuris kartu su klubu „Atjauta“ 20 metų Klykoliuose rengė vasaros stovyklas nepasiturinčių šeimų vaikams. Tradicija tapo kalėdiniai gimnazistų ir pedagogų aukšto meninio lygio koncertai bei spektakliai. 2010 miuziklas „Išrinktoji“ rodytas LR Seimo patalpose, 2015 spektaklis „Prašau, mylėkit mano Lietuvą“ rodytas LR Seime ir LR Prezidentūroje. Direktoriai: K. Pakeltis (nuo 1977), R. Kentra (nuo 1990), H. Daugmaudienė (2005 – 2020), nuo 2021 – D. J. Kazlauskas.

< Atgal