RIŠKUS Stanislovas

RIŠKUS Stanislovas (1896 11 05 Antoniškių viensėdis, Žagarės vlsč. – 1951 06 15 Žagarėje) – savanoris, ūkininkas, ginkluoto rezistencinio pasipriešinimo dalyvis. Mokėsi Kruopių dviklasėje prad. m-loje, dalyvavo lietuvių kautynėse su bermontininkais, 1920 – kautynėse su lenkų kariuomene prie Širvintų ir Giedraičių. Po nepriklausomybės kovų ūkininkavo. Po II pas. karo tapo „Žvelgaičio“ partizanų būrio rėmėju, nuo 1949 – „Algio“ būrio ryšininkas. Suimtas 1951 birželį ir MGB Žagarės būstinėje tardant nužudytas. Palaidojimo vieta nežinoma. 1999 pripažintas Laisvės kovų dalyviu.

Inf.: Joniškio kraštas.

< Atgal