RUPŠYS Antanas

RUPŠYS Antanas (1921 – 1941 06 26 Papilėje) – darbininkas. Gyveno Šiaudinėje, prasidėjus Vokietijos – TSRS karui, areštuotas neva dėl to, jog nepranešė apie iškeltą trispalvę. Kalintas Papilės areštinėje, be teismo sovietinių kolaborantų  sušaudytas.

< Atgal