SABLAUSKIAI

SABLAUSKIAI – gatvinis kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., 9 km į p. nuo Naujosios Akmenės. Plotas 1374,50 ha. Sablauskiuose Šventupis įteka į užtvenktą Dabikinę. XIX a. būta dvaro, iš kurio susiformavo k. 1923 buvo 44 ūkiai su 311 gyv. 1911 pastatytas koplytstulpis laikytas dailės paminklu. Iki 1954 – apylinkės centras. Po II pas. karo miškingose apylinkėse aktyviai veikė rezistencijos kovotojų būriai, už tai sovietinė okupacinė valdžia keršijo gyventojams. 1945 – 1951 nužudyti, ištremti arba įkalinti 56 asmenys, tremtyje mirė arba Lietuvoje nužudyti Domininkas ir Jonas Mikužiai, Pranas Jonušas, Antanas ir Apolonija Kiudulai, Magdalena Kiudulienė ir vaikai Pranas, Janina, Marcelė, Jonas Klovas, Mečislovas Mockus, Stasys Kriaučiūnas, Adomas Strikas, Pranas Stankus. Apie 35 m. buvo Dabikinės t. ū. centrinė gyvenvietė. Yra 5 gatvės. Veikė pagrindinė m-la (pradinė nuo 1927), nuo 1950 – biblioteka, iki 1996 buvo paštas, kultūros namai, felčerių punktas. 1959 buvo 329 gyv., 1970 – 317 gyv., 1981 – 111 ūkių su 291 gyv. Dabikinės t. ū. vienas pirmųjų Akmenės r. nugriovė vienkiemius. Intensyviai  naikinant vienkiemius ir melioruojant laukus, Sablauskiuose apsigyveno daug aplinkinių k. gyventojų šeimų, 1997 buvo 192 ūkiai su 522 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 382 asmenys. 2004 prijungta buv. Šventupių k. (Naujosios Akmenės kaim. sen.) teritorija. Veikia kaimo bendruomenė „Žiburys“. Renovuotuose bendruomenės namuose buvo suburti vokalinis ansamblis „Šventupėlė“ ir vaikų dainavimo grupė.

Inf.: TLE, t. 3; MLTE, t. 3; Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 – 4;

< Atgal