SALNORIAI

SALNORIAI – buvęs vienkiemis Kruopių sen., Saunorių k., evangelikų liuteronų dvasininkų dvaras (latv. Salnoru macitaju muiža). 1838 caro valdžia Salnorių seniūniją išnuomojo Šiaulių evangelikų liuteronų parapijai kaip kleboniją už 344,25 rublio metinį mokestį. Laikytinas dvaru, nes turėjo priskirtus 11 ūkių, matyt baudžiauninkų šeimas. Nuo 1842 Salnoriuose gyveno ir pastoracinį darbą dirbo dab. Alkiškių bažnyčios statytojas Aleksandras Dovydas Emanuelis Distonas. Jis savo lėšomis 1850 pastatydino raudonų plytų gyv. namą, vėliau pastatytos patalpos konfirmacijai rengiamiems jaunuoliams, kurių po 40 – 50 kasmet čia būdavo surenkama į 3 savaičių kursus. Nuo 1933 gyveno Alkiškių parapijos kun. G. Rauskinis. Jį nuteisus ir įkalinus, sodyba nacionalizuota ir ilgainiui neprižiūrima sunyko.

Inf.: Laiconas E. Alkiškių evangelikų liuteronų parapija 1861 – 2001.

< Atgal