SENLAUKIS

SENLAUKIS – buvęs kaimas Kruopių sen., 4 km nuo Kruopių, Gerkiškių miške. 1923 buvo viensėdis su 3 ūkiais ir 19 gyv., laikytas palivarku. 1932 išskirstytas į vienkiemius. 1945 sovietinis saugumas suėmė ir 15 m. lagerių nuteisė Povilą Petrylą; 1951 sovietinė valdžia ištrėmė hitlerinės okupacijos metais žydus gelbėjusio Levo Tolstojaus sekėjo Andrejaus Kalendros 3 asmenų šeimą. Tremtyje A. Kalendra mirė. 1959 buvo 8 gyv., 1970 – 4 gyv. 1981 dar buvo 1 ūkis su 3 gyv. Vėliau ištuštėjo ir tapo nebegyvenamas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2; Almanis V. Tolstančios salos.

< Atgal