ŠILIŠKIAI

ŠILIŠKIAI – kaimas Papilės sen., 3 km į š. v. nuo Papilės. Plotas 295,44 ha. Kaimą išilgai kerta Kuršėnų – Mažeikių plentas ir geležinkelis, v. pakraščiu teka Venta. 1923 buvo 39 ūkiai su 219 gyv. Iki 1927 išskirstant į vienkiemius, buvo sodžius, kuriame sodybos stovėjo šachmatų langelių tvarka. Per sodžių ėjęs vieškelis atstojo pagrindinę gatvę. Išlikusios 2 daubos, iš kurių apie 1870  semtas žvyras geležinkelio sankasai. Nuo 1923 iki 1929 veikė prad. m-la. Būta 3 kapinaičių: vienos sunaikintos iki II pas. karo, likusios dvejos – 1960, tiesiant plentą Kuršėnai – Mažeikiai. 1965 kaimo teritorijoje rastas sidabrinių XVII a. monetų lobis saugomas Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 1959 buvo 107 gyv., 1970 – 88 gyv. Vėliau daug vienkiemių nugriauta, o laukai numelioruoti. 1981 bebuvo 1 ūkis su 4 gyv., 1997 – 3 ūkiai su 7 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 10 asmenų. 1896 Šiliškiuose gimė kairiųjų pažiūrų kultūros darbuotojas A. Palčiauskas. 1929 Šîliškius aplankęs B. Buračas minėjo keramikę Marija Šurkutę, kaip „žymią lipdytoją iš molio“.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Papilės sen. informacija. V. Vaitkevičius. Pažįstamas ir nepažįstamas Balys Buračas. Tautosakos darbai, XLVI.

< Atgal