ŠIURKIŠKĖS

ŠIURKIŠKĖS – kaimas Papilės sen., 12 km į v. nuo Papilės. Plotas 724,39 ha. Iš v. ir š. v. prieina Purvių mšk. ir prateka Miklinys. 1923 buvo 6 ūkiai su 36 gyv. Po II pas. karo buvo nuošali Kairiškių t. ū. teritorija, miškingose apylinkėse aktyviai veikė ginkluotų rezistencijos kovotojų būriai. 1945 06 10 sovietinio saugumo kariškiai nužudė Joną Šiurkų, jo seserį Elzbietą ir nežinomą partizaną „desantininką Kazį“. Intensyviai melioruojant laukus ir naikinant vienkiemius, ištuštėjo. 1959 buvo 18 gyv., 1970 – 10 gyv., 1997 – 1 ūkis su 2 gyv., 2016  gyv. vietą deklaravo 1 asmuo.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos.

< Atgal