SKRETIŠKĖ

SKRETIŠKĖ – kaimas Akmenės sen., 5 km į v. nuo Akmenės, kairiajame Dabikinės u. krante. Plotas 62,02 ha. Iš p. supa Viliošių mšk., pietine dalimi prateka Kentrelis. XIX a. būta Dabikinėlės dvaro palivarko, kaimas baudžiavą ėjo į Dabikinėlės dv. 1923 buvo 8 ūkiai su 51 gyv., 8 ūkiams 1935 priklausė 69,80 ha žemės. Sovietinė okupacinė valdžia rūsčiai represavo 1941 sukilimo dalyvį Jaroslavą Tiškų: 1945 – 1946 jis laikytas filtraciniame Belomorkanalo lageryje, 1948 karo tribunolo nuteistas 25 m. lagerių ir 5 m. tremties. Buvo nuošalus ekonomiškai silpno Lenino kolūkio pakraštys. 1959 buvo 48 gyv., 1970 – 30 gyv., 1997 belikę 7 ūkiai su 10 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 6 asmenys. Kaimo šiaurinėje dalyje yra senkapiai, 1879 rastas sidabrinis žiedas su raudona akute, 1935 – sidabrinis senovinis pinigas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 3.

< Atgal