SKRETIŠKĖS KARJERAS

SKRETIŠKĖS KARJERAS – buvęs smėlio karjeras Skretiškės k. teritorijoje, Akmenės sen. Plotas 0,6 ha. Smėlį savo reikmėms naudojo buv. Lenino kolūkis, nuo 1975 nebeeksploatuojamas. Nerekultivuotas. Savaime apaugęs medžiais, paliktas biologinei įvairovei išsaugoti.

< Atgal