ŠLIUPŠČIAI

ŠLIUPŠČIAI – kaimas Kruopių sen., 3 km  į š. r. nuo Kruopių. Plotas 420,81 ha. 1912 išskirstant į vienkiemius buvo apie 350 ha ploto. 1923 buvo 6 ūkiai su 47 gyv., 1959 – 54 gyv., 1970 – 37 gyv., 1981 – 9 ūkiai su 22 gyv., 1991 – 1 ūkis su 4 gyv., 2001 – 1 ūkis su 2 gyv. Vėliau – nebegyvenamas. 2004 prie prijungta buv. Priešliupščių k. teritorija. Sovietinis karo tribunolas 1946 valstietį Juozą Norvaišą nubaudė 10 m. lagerių. 1948 ištremtos Bakanų ir Norvaišų šeimos (8 asmenys), 1949 – Vagarių šeima (4 asmenys). Tremtyje mirė Benediktas Bakanas ir Klemas Norvaišas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 1, 3 ir 4.

< Atgal