SPAIGIAI

SPAIGIAI – kaimas Kruopių sen., 5 km į p. nuo Kruopių, prie kelio Kruopiai – Šemetaičiai. Plotas 1133 ha. Iš v. prieina Čiukštamiškis, iš r. – Paliesių ir Gerkiškių miškai. 1923 buvo 8 ūkiai su 60 gyv. 1936 išskirstant į vienkiemius, plotas siekė 163,25 ha. 1941 sovietiniai aktyvistai ir raudonarmiečiai Žagarės vlsč. nužudė spaigiškį V. Adomaitį. 1945 nežinomųjų išvestas į mišką dingo be žinios Kazys Bombutis, 7 m. lagerių nuteista E. Bartašiūtė, 15 m. katorgos – B. Jakutis. 1946 12 22 kautynėse su sovietine kariuomene žuvo 5 broliai partizanai Maskoliūnai: Juozas, Vaclovas, Vladas, Vincas ir būrio vadas Vytautas. Partizanas Alfonsas Maskoliūnas, suimtas 1944 gruodį ir nuteistas 25 m. katorgos, liko vienintelis iš 6 brolių gyvas. Tėvas Adomas Maskoliūnas ištremtas 1945 ir po mėnesio mirė tremtyje. 1949 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė K. Jaraminienę. Po II pas. karo ilgą laiką buvo kolūkio, Kruopių tarybinio ūkio skyriaus, vėliau – ž. ū. b-vės centras, nuo 1960 buvo statoma gatvinė gyvenvietė, pastatyti 2 vadinamieji daugiabučiai namai. Yra 5 gatvės, kurių bendras ilgis 0,707 km. 1946 – 1977 veikė Rudeliškių prad. m-la, 1950 – 1977 – biblioteka. 1959 buvo 55 gyv., 1970 – 72 gyv., 1997 – 43 ūkiai su 95 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 82 asmenys.

Inf.: LGG, t. 2; Skėrys L. Šeši broliai ir sesuo Aliūnė. Kn.: Malinauskaitė A., Maskuliūnas B. Partizanų kovos Šiaulių krašte. Naujoji delta, Šiauliai, 1996.

< Atgal