SPAIGIŲ KARJERAS

SPAIGIŲ KARJERAS – buvęs smėlio ir žvyro karjeras Spaigių k., Kruopių sen. Plotas 0,9 ha. Smėlį ir žvyrą savo reikmėms kasė buv. Spaigių kolūkis, Kruopių t. ū., vėliau – Spaigių ž. ū. b-vė. Jai iširus, liko be šeimininko. Rekultivuotas 2001 Akmenės r. s-bės lėšomis.

< Atgal