TAUTININKŲ SĄJUNGOS AKMENĖS RAJONO SKYRIUS

TAUTININKŲ SĄJUNGOS AKMENĖS RAJONO SKYRIUS – politinės partijos teritorinė struktūra. Lietuvių tautininkų s-ga įkurta 1924 08 17 Šiauliuose, susijungus Pažangos partijai su Lietuvos žemdirbių sąjunga. Nuo 1926 buvo valdančioji partija Lietuvoje, 1938 turėjo 14700 narių; 1940 06 19 sovietinės okupacinės valdžios paleista, dauguma buvusių vadovų ir aktyvesnių narių represuoti, veiklą buvę nariai ir šalininkai tęsė emigracijoje. Lietuvoje atkurta 1991, aktyviai dalyvaujant Akmenės kraštui atstovavusiam Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatui K. Intai, tačiau didesnio populiarumo valstybėje neįgijo ir skilimų neišvengė. 2001 turėjo 46 skyrius.

Akmenės r. teritorijoje pirmiausia įsisteigė Akmenėje (1927 buvo 22 nariai), aktyviai veikė ir

Viekšniuose, Papilėje. Akmenės  r. skyrius atkurtas 1991; jis 1995 turėjo 63 narius. 1997 rajono savivaldybės tarybos rinkimuose laimėjo 5 mandatus, 2000 rinkimuose pelnė 8 mandatus; narių skaičiumi skyrius buvo gausiausias Lietuvoje; atgaivino Vytauto Didžiojo karūnavimo – Tautos dienos paminėjimo šventes. Skyriaus pirmininkai: K. Inta (nuo 1991), A. Lupeika (nuo 1997). Jiems išėjus iš darbo savivaldybėje, skyrius prarado iniciatyvą ir populiarumą, nustojo dalyvauti visuomenės politiniame gyvenime.

< Atgal