TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS AKMENĖS RAJONO SKYRIUS

Akmenės r. tautodailininkų darbų parodos fragmentas

TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS AKMENĖS RAJONO SKYRIUS – Lietuvos tautodailininkų s-gos Šîaulių bendrijos padalinys. Lietuvos liaudies meno d-ja įkurta 1966, tuomet vienijo choro, teatro, instrumentinės, liaudies muzikos, dailės ir choreografijos mėgėjus, veikė jų sekcijos. 1989 susiaurinta veiklos sfera, liko mėgėjų lygmens vaizduojamojo meno kūrėjai, pavadinta Lietuvos tautodailininkų s-ga. Akmenės r. teritorijoje meno kūrėjų būta jau XIX a. ir XX a. pradžioje. Paminėtini pirmasis Lietuvos puodų puodžius J. Paulauskas, tapytojas K. Ivanauskas. Atkūrus s-gą, ėmė burtis Akmenės r. tautodailininkai, suformuotas iki šiol veikiantis Lietuvos tautodailininkų s-gos Šiaulių bendrijos Akmenės skyrius, vienijantis apie 20 s-gos narių ir apie 13 kandidatų. Parodose darbus eksponuoja iki 40 kūrėjų. Skyriaus atstovės E. Adomaitienė ir A. Reminienė pelnė s-gos A. Varno vardinę premiją. Nuo 2001 tautodailininkų s-gos Akmenės sekcijai, vėliau – skyriui, vadovavo A. K. Milevičius, nuo 2013 skyriaus pirmininkas dailininkas A. Adomaitis.

< Atgal